حركات اصلاحي

ناهنجاري ستون فقرات،بهداشت حركتي،ناهنجاريهاي زانو و كف پا،نارساييهاي تنفسي


ناهنجاري ناحيه كمر(پشت گود)

تعريف:مهره هاي ستون فقرات در ناحيه كمري هر چه به انتهاي ستون فقرات نزديكتر مي شوند خشنتر و درشت تر مي شوند.قوس اين ناحيه تقريباًاز مهره ي آخر پشتي شروع مي شود و به سمت جلو مي آيد كه زاويه ي آن در حالت طبيعي حدوداً ۴۰ تا ۶۰ درجه است افزايش اين قوس از محدوده ي ذكر شده را پشت گود يا لوردوز مي نامند.(لازم به ذكر است كه ستون مهره ها از ۳۳مهره تشكيل شده است كه شامل۷ مهره ي گردني،۱۲مهره ي پشتي،۵مهره ي كمري،۵مهره ي خاجي و۴مهره ي دنباليچه است.

علايم ناهنجاري: افتادن شكم به جلو،افزايش گودي ناحيه كمري،چرخش باسن به سمت عقب و بالا از علايم اين ناهنجاري استخواني است.تمام علايم فوق بستگي به شدت اين ناراحتي دارد.افتادگي شكم را در اين بخش بايد از افزايش چربي زير پوستي در ناحيه شكم تمييز داد.مبتلايان به پشت گود معمولاً از درد خستگي در ناحيه كمر شكايت دارند.

عوامل ايجاد پشت گود: ضعف عضلات شكمي(راست شكمي،مايل خارجي و داخلي)،سنگين شدن حفره ي شكمي در اثر چاقي بيش از حد و يا بارداري در خانمها،دررفتگي مادرزادي دو طرفه مفصل ران،كوتاه بودن تاندون آشيل از عوامل اين ناهنجاري هستند.عواملي مانند نشستن نادرست،استفاده از صندليهاي غير استاندارد و تقليد الگوهاي حركتي غلط در بلند مدت نيز مي توانند در ايجاد و يا تشديد اين عارضه مؤثر باشند.

ضعف عضلات شكمي از دو طريق مي تواند باعث افزايش قوس كمر گردد ۱.ضعف اين عضلات سبب مي شود كه امعاء و احشاي داخلي به مرور زمان به جلو متمتيل شود و در نتيجه قوس كمر نيز به جلو تمايل پيدا كند. ۲.ضعف عضله هاي شكم سبب مي شود تاكننده هاي مفصل ران و راست كننده هاي ناحيه ي لگن را به سمت پايين بچرخانند و به اين طريق به انحناي كمري بيفزايد.

استفاده از صندليهاي پايه بلند در بلند مدت نيز باعث افزايش قوس كمر مي شود.منظور صندليهايي است كه در موقع نشستن كف پا به طور كامل روي زمين قرار نمي گيرد،مانند صندليهاي اتوبوس.اين شكل را مي توان با قرار دادن يك چهارپايه در زير پا يا انداختن يك پا روي پاي ديگر به طور گاه به گاه ،حل كرد.اين عمل باعث مي شود قوس كمر كمتر شود.

گودي پشت در زنان به علت كشش بيش از حد عضلات در دوران بارداري رايج است.اين حالت در برخي ورزشكاران كه از بدن خود به شكل متعادل استفاده نمي كنند،مخصوصاً در شناي پروانه،پرتاب نيزه و حركات ژيمناستيك (چرخشها،پارالل بانوان) ديده مي شود.البته اين عارضه در ورزشهاي ذكر شده در نتيجه ي هزاران بار تكرار (آن هم به شكلي كه به ساير قسمتهاي بدن توجه نشود) ايجاد مي شود.

با توجه به عوامل فوق بايد در نظر داشت كه در كودكان سنين مدرسه (۶تا ۱۲ سال) انحناي كمري زيادي وجود دارد كه نبايد آن را غير طبيعي دانست.افزايش قوس كمر در اين سنين به خودي خود از بين مي رود.

عوارض: با افزایش تحدب ستون فقرات به سمت جلو مهره های کمری نیز به سمت جلو رانده می شود.در نتیجه ی این تغییر وضعیت فاصله ی بین دو مهره در ناحیه ی قدامی نسبت به وضعیت طبیعی افزایش و از ناحیه خلفی این فاصله کاهش می یابد.در موارد پیشرفته حتی ممکن است این عارضه باعث له شدگی قسمت خلفی دیسک کمری و اتصال مهره ها با یکدیگر شود که به ایجاد درد در ناحیه ی کمر منجر خواهد شد.

زمانی که انحنای کمر افزایش می یابد،مرکز ثقل از نزدیکی مرکز به قسمت پشت مهره ها انتقال می یابد و زائده شوکی به یکدیگر نزدیک و در نتیجه از اندازه ی مجرا یا منفذ بین مهره ها که عصبهای نخاعی از آنجا می گذرد کاسته می شود.کاهش اندازه ی مجرا ممکن است به اعصاب فشار آورد و ایجاد کمر درد کند.از آنجا که ارتباط مستقیمی بین قوس کمری و تیلت لگن وجود دارد در نتیجه ی چرخش خلفی لگن ،وجود این ناهنجاری عمل زایمان را در خانمها مشکل می کند.گودی پشت معمولاْبه علایم پیری زودرس و تغییرات استحاله ای ستون فقرات منجر می شود و فشار و صدمه ی اضافی که در فعالیت شدید در این افراد رخ می دهد نیز این افزایش قوس سبب می شود که مهره ها از عقب به یکدیگر نزدیک شوند و موجب تنگی سوراخ بین مهره ای و فشار بر روی ریشه های عصبی شوند.

 پيشگيري و درمان:از آنجا كه علل به وجود آورنده ي اين ناهنجاري گوناگون است،هر گونه توصيه ي اصلاحي منوط به شناخت قبلي علت ناهنجاري است.براي مثال اصلاح و درمان ناهنجاري ايجاد شده در اثر استفاده از يك صندلي نامناسب در طولاني مدت است و اساساً در مواردي كه به عنوان بيماري از آن مي توان ياد كرد نظر خواهي از پزشك الزامي است.اما به طور كلي شناخت درباره ي ضايعه و جلوگيري از ايجاد آن،مثل بد نشستن و يا استفاده نادرست از وسايل و همچنين آموختن اجراي حركات صحيح مي تواند مفيد باشد.

تمرينهاي ورزشي براي اصلاح پشت گود

اصول كلي حركات: طراحي برنامه ي تمريني براي اصلاح پشت گود بايد به گونه اي باشد كه اهداف زير را تأمين كند:

  1. ايجاد جنبش پذيري و افزايش دامنه ي حركتي لازم در مهره هاي ستون فقرات.
  2. كشش و انعطاف عضلات ناحيه ي خلفي ستون فقرات در ناحيه ي كمر.
  3. تقويت عضلات بخش قدامي شكم شامل راست شكمي،مايل خارجي و مايل داخلي.

در همه ي موارد فوق بايد از ايجاد فشار بر روي ستون مهره ها خودداري شود.

 تمرينات اصلاح اين ناهنجاري در.....................................


ادامه مطلب

یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۷ |

ناهنجاري ناحيه ي پشت ستون فقرات(پشت گرد)

چنانچه قوس ناحيه ي پشت بيش از حد طبيعي يعني ۱۵ تا ۲۰ درجه باشد ناهنجاري تحت عنوان" پشت گرد" يا " كيفوز" ناميده شده است.

 پشت گرد

علايم ناهنجاري:نوع شديد اين بيماري قوز نام دارد كه از روي لباس قابل رؤيت است.در اين ناهنجاري بخش كوچكي از ستون مهره ها(در حد فاصل دو تا سه مهره)به صورت زاويه دار بيرون مي زند.در نوع خفيفتر اين عارضه انحنا جزئيتر است و در سطح كل مهره هاي پشتي وجود دارد.اين ناراحتي كه به گوژپشتي برگشت پذير معروف است عمدتاًبايد با وسايل ارزشيابي مطالعه و بررسي شود.كوفتگي و احساس درد در قسمت قفسه ي سينه خصوصاً هنگام تلاش و فعاليتهاي جسماني نيز از علايم اين ناهنجاري است.

عوامل ايجاد ناهنجاري:با توجه به نوع ناهنجاري عوامل آن نيز متفاوت است.معمولاًگوژپشتي برگشت پذير بر اثر رعايت نكردن بهداشت حركتي،بد نشستن،موقعيت شغلي نامناسب و استفاده از وسايلي مانند ميز و صندلي نامناسب در بلند مدت ايجاد مي شود.عوامل ديگري مثل ضعف عضلات را نيز مي توان علت اين عارضه دانست.چنانچه در فردي دو يا چند عامل ايجاد صدمه،مثل ضعف عضلاني و كار با ميز نامناسب در زمان طولاني،وجود داشته باشد،بيشتر دچار صدمه مي شود.تحقيقات نشان داده است كه اين ناهنجاري بيشتر مشكل دختران نوجوان است و غالباً سه الي شش مهره ي ستون فقرات در اين ناهنجاري چنين هستند.

گوژپشتي برگشت ناپذير يا ثابت كه در بخش كوچكي در حد فاصل دو تا سه مهره از ستون فقرات ايجاد مي شود بيماري محسوب مي شود و درمان آن نيز به دست پزشك است.

عوارض ناهنجاري:اين ناهنجاري ممكن است از دو لحاظ اثر نامطلوب داشته باشد:الف)شكل ظاهر  ب)عوارض فيزيولوژيك

الف)شكل ظاهري: در اثر افزايش قوس ناحيه ي پشت،شانه ها و پشت به عقب مي روند و گردن و سر به جلو مي آيند.شكم تا حدودي مي افتد و در نتيجه نماي كلي بدن از حالت طبيعي خارج مي شود كه خود مي تواند پيامد هاي رواني نامطلوبي داشته باشد.

ب)عوارض فيزيولوژيك: قوس ناحيه ي پشتي به كمك انحناي دنده ها و جناغ سينه،قفسه و حفره ي استخواني را به وجود مي آورد كه امكان فعاليت قلب و دم و بازدم را تسهيل مي كند.به هم خوردن اين تعادل باعث محدوديت در اين قفسه مي شود و در نتيجه امكان فعاليت طبيعي اين اندامها با مشكل مواجه مي شود.به ويژه زماني كه فرد فعاليت شديدتري داشته باشد،ريه ها دم و بازدم عميقتر و فضاي بيشتري براي فعاليت نياز دارند.در اين افراد محدوديت قفسه سينه كاهش ظرفيت قلب و گردش خون را به دنبال دارد كه اين خود آستانه ي خستگي فرد را پايين مي آورد.

دكتر شفارد در باره ي ناهنجاريهاي ستون فقرات اظهار مي دارد كه "افزايش سطح اسيد لاكتيك خون،افزايش مرحله ي اول وام اكسيژن ،تأخير مرحله ي برگشت ضربان قلب به حالت اوليه،همچنين كاهش حجم تنفسي نتيجه ي وضعيت بدني غير مطلوب است"به نظر مي رسد در مجموع ناهنجاريهاي ستون فقرات پشت گرد بيشترين نقش را در ايجاد موارد فوق داشته باشد.با توجه به اينكه اين ناهنجاري به صورت آرام ادامه پيدا مي كند تا زماني كه رشد اسكلت متوقف مي شود لازم است در شرايط و سنيني كه رشد بدن سريع است توجه بيشتري به اين موضوع بشود و مطابق دستور پزشك از محافظ كمري استفاده شود.

پیشگیری و درمان: در پیشگیری این ضایعه عواملی مثل درجه ی ناهنجاری،سن،وضعیت شغلی و توانمندی جسمانی ‌مؤثر است.چنانچه این ناهنجاری خفیف باشد با حرکات جسمانی قابل پیشگیری است.اما اگر ناهنجاری از نوع ثابت باشد و یا اساساً در اثر بيماري خاص ايجاد شده باشد بايد با پزشك مشورت شود.

حركات ورزشي براي اصلاح پشت گرد

اصول كلي حركات: طراحي برنامه ي حركات براي پشت گرد بايد به گونه اي باشد كه سه هدف عمده ي زير را تأمين كند:

  1. جنبش پذيري مناسبي در طول ستون فقرات،به ويژه مهره هاي پشتي ايجاد كند.
  2. عضلات سينه اي را كه در نتيجه ي اين عارضه به شدت منقبض و كوتاه شده اند،كشيده و منعطف كند.
  3. عضلات ناحيه ي خلفي پشت(ذوزنقه،متوازي الاضلاع،راست كننده هاي ستون فقرات)تقويت شوند.

 


ادامه مطلب

چهارشنبه ۱۶ بهمن۱۳۸۷ |

ناهنجاري قوس گردني

تعريف:ستون فقرات در ناحيه گردن به سمت جلو تحدب دارد.چنانچه اين انحنا بيش از حد طبيعي باشد به آن لوردوز گردني مي گويند.(چنانچه قوس گردني بيش از حد طبيعي باشد،لاله ي گوش از راستاي عمودي بازو،لگن و ساير نقاطي كه در ارزيابي وضعيت ستون فقرات ملاك قرار مي گيرد،به سمت جلو تغيير مي دهد).قوس ناحيه گردني به لحاظ كوچكتر بودن مهره ها و ضخامت ديسكها نسبت به ساير قوسهاي ستون فقرات جزئي تر است.

علايم ناهنجاري:در نتيجه ي بروز اين ناهنجاري سر به جلو رانده مي شود.در ارزيابي يدن به وسيله ي خط شاقولي لاله ي گوش در خط شاقولي قرار نمي گيرد و به نسبت انحناي گردن جلوتر از وضعيت طبيعي است.معمولاً چانه ي اين افراد جلو مي آيد و بين گردن و فك زاويه اي حدود ۹۰درجه تشكيل مي شود.اين زاويه در حالت طبيعي خيلي كمتر است.سطح خاصي در محدوده ي شانه هاي اين افراد به خوبي قابل رؤيت است كه به نظر مي رسد به جاي اينكه گردن در وسط شانه قرار داشته باشد در سطح قدامي و جلوي سينه است.ارتفاع گردن اين افراد نسبت به وضعيت طبيعي كوتاهتر به نظر مي رسد و بعضاً يقه ي كت يا پيراهنشان به سمت بالا چروكيده مي شود.

عوامل ايجاد ناهنجاري:عوامل ايجاد اين ناهنجاري را نمي توان به طور قطع عوامل خاص حركتي دانست اما گفته شده است كه اين ناهنجاري در افراد روشندل شايعتر است زيرا طبعاً سر آنها براي درك محيط مدام به جلو تمايل دارد.استفاده از بالشهاي بلند نيز احتمالاً در بروز يا تشديد اين ناراحتي مؤثر است.مهمترين عوامل ايجاد اين ناهنجاري بيماريهايي شامل پارگي ديسكهاي بين مهره اي يا سل ستون مهره هاي گردني و عفونتهاي گردني ذكر شده است.

عوارض ناهنجاري:براي اينكه گردن در جايگاه طبيعي خود بماند عضلات ناحيه ي گردن متحمل فشار زيادي مي شوند،به طوري كه در تمام شرايط اين گروه از عضلات(ذوزنقه ي گوشه اي،مهره اي رأسي و مهره اي گردني)درگير انقباضات بيشتر از حد طبيعي است.اين انقباض موجب خستگي عمومي گردن و كاهش عملكرد حركتي آن مي شود.در مجموع مي توان گفت اين ناهنجاري عوارض و پيامد وخيمي ندارد،اما با توجه به اينكه تيپ ظاهري بدن را از حالت طبيعي خارج مي كند معمولاً از نظر رواني و اجتماعي اثرات سوئي به جا مي گذارد.

پيشگيري و درمان:با توجه به اينكه علت خاصي براي ايجاد عارضه عنوان نشده است،را حل قطعي براي پيشگيري اين ناهنجاري نمي توان ذكر كرد.با اين حال رعايت اصول زير مي تواند كمك شاياني به اصلاح اين ناهنجاري باشد.

  1. حذف عادات حركتي غلط و سعي فرد براي قرار دادن سر در وضعيت طبيعي
  2. تقويت عضلات ناحيه ي خلفي گردن
  3. توسعه ي انعطاف پذيري عضلات ناحيه ي فوقاني سينه و بخش قدامي گردن
  4. ايجاد جنبش پذيري در مهره هاي گردني 

تمرينهاي ورزشي براي اصلاح لوردز گردني در ادامه مطلب


ادامه مطلب

سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۸۷ |

ضرورت مطالعه وضعيت بدن

  وضعيت نابهنجار به معناي رنج،درد و افسردگي جسماني دائمي و در مقابل استواري در وضعيت بدني موجب توانايي،قدرتمندي و سلامتي فرد است.دكتر شفارد معتقد است"افزايش سطح اسيد لاكتيك خون،افزايش مرحله ي وام اكسيژن،تأخير مرحله ي برگشت به حالت اوليه و همچنين كاهش حجم تنفسي از اثرات بدني نا مطلوب است." تحقيات بيان كننده ي اين است كه اكثر افراد وضعيت بدني طبيعي ندارند وتنها "يك پنجم" افراد چنين وضعي دارند.اين حجم بالاي ناهنجاري كه در اثر محركهاي محيطي ايجاد شده است اكثراً از نوع برگشت پذير و يا اصلاح پذير است.اين موضوع از طرفي به سبب ماشيني شدن زندگي و استفاده كمتر از بدن و آثار مخرب ناشي از بي حركتي در وضعيت بدن و از طرف ديگر به سبب توجه بيشتر انسان امروزي به سلامت،طول عمر بيشتر،زندگي بهتر و ظاهري زيباتر ايجاد شده است.به طور خلاصه وضعيت بدني نابهنجار دو نوع اثر سوء در بدن ايجاد مي كند:۱-اختلالات ساختماني ۲-اختلالات كاركردي

در اختلالات ساختماني،ساختار اسكلت وضعيت طبيعي خود را از دست مي دهد اين نوع تغييرات با حركات اصلاحي قابل درمان نيست و اجراي تمرينهاي ورزشي براي اين افراد چندان سودمند نخواهد بود.

اختلالات كاركردي،اختلالاتي است كه فقط روي بافتهاي نرم مثل عضلات و رباطها اثر ميگذارد.اين نوع تغييرات در برابر تمرينهاي اصلاحي واكنش نشان مي دهد.

 

یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۷ |

تعريف حركات اصلاحي

حركات اصلاحي يكي از بخشهاي تربيت بدني است كه هدف آن پيشگيري و رفع برخي ناهنجاريهاي جسماني توسط تمرينهاي بدني است.

به عبارت ديگر حركات اصلاحي عبارت است از برنامه اي ورزشي و حركتي كه در آن با اجراي تمرينهاي خاص عملكرد و ساختمان بدن تغيير مي كند و اصلاح مي شود.                                                  شايد نتوان معيار ثابت و مشخصي براي وضعيت بدني تمام افراد به صورت يكسان در نظر گرفت زيرا اين موضوع در ارتباط با مكانيك بدن و تحت تأثير عملكرد دستگاههاي مختلف بدن از جمله اسكلت و عضلات است.اما آنچه اهميت دارد اين است كه يك وضعيت بدني مناسبتر خستگي كمتر و كارايي بيشتري دارد. عوامل ديگر نيز به صورت جزيي در ساختار جسماني موثر است از جمله ن‍ژاد،سنت و عادتهاي مختلف وحتي حالات روحي و رواني افراد كه در ملل مختلف به صورتهاي گوناگون ديده مي شود.عواملي مانند بيماري ويا خستگي نيز وضعيت كلي بدن را به طور مقطعي تحت تأثير قرار مي دهند زيرا در نتيجه ي بيماري و خستگي توان عضلات بدن كاهش مي يابد و نيروي وزن بدن بر نيروي انقباضات عضلاني غلبه مي كند و وضعيت قائم بدن دچار مشكل مي شود.

یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۷ |هدف اين وبلاگ كمك به اصلاح ناهنجاريهاي قامت توسط تمرينهاي ورزشي است كه ميتواند به كمك مربي ورزش ويا خود شخص انجام شود.به طور كلي هدف از حركات اصلاحي پيشگيري و رفع برخي ناهنجاريهاي جسماني توسط تمرينهاي بدني است و برنامه اي ورزشي و حركتي است كه در آن با اجراي تمرينهاي خاص عملكرد و ساختمان بدن تغيير مي كند و اصلاح مي شود.
براي دسترسي به كل مطالب وبلاگ به "صفحه ي اصلي وبلاگ" در قسمت پيوندها مراجعه نماييد.

My god,keep us on the right path

aliyeh.sport@yahoo.com

yahoo.com
google.com
صفحه اصلي وبلاگ
دانستنيهاي پزشكي
محاسبه قد و وزن نرمال
محاسبه طول عمر
طب ورزشي و دوپينگ
تغذيه و رژيم درماني
روش پيگيري بيماري
تغذيه ورزشكاران كم سن و سال
در نحوه غذا خوردن و عادات غذايي خود نكات زير را رعايت كنيد
سفره ورزشكاران
گياهان تقويتي ورزشكاران
you and we
جديد ترين مقالات و تحقيقات ورزشي
تربیت جسم و روح
هنر رزمي هاپكيدو جين جونگ كوان=دفاع شخصي
كيوكوشين كاراته شهرستان كاشمر
سمانه يه دخمل خوب-دانلود
تربيت بدني و علوم مرتبط
فيزيولو‍ژي ورزش
از همه جا،از همه چيز
علوم ورزشي
ایران کهن من
ورزش و سلامتی
تکواندو
قالب وبلاگ


Designed By ParsTheme